Стратешки план на МЗШВ
Буџет
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
Ревизорски извештаи
План за јавни набавки
Правилник за внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места
Органограм за внатрешна организација
Список на лица вработени во институцијата
Консолидирани текстови на закони и подзаконски акти
Обрасци и барања
Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
Листа на информации од јавен карактер
Контакт лице задолжено за информации од јавен карактер

Аднан Селмани Посебен советник за односи со јавнос
Мобилен телефон: 071 363 110 
Службен меил: [email protected]  |  [email protected] 

Список на лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.pdf

Правилник за заштитено внатрешно пријавување
Активни регистри во МЗШВ

ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ВО СЕКТОР ЗА ЛОЗАРСТВО.pdf

ЗАШТИТА_географски назив_PR_271117.pdf

Производители на вино PR_231117.pdf

РЕГИСТАР Откупувачи на овошје_PR_271117.pdf

Регистар на откупувачи на градинарски култури.xls

Регистар на откупувачи на житни култури и маслодајни семиња.xls

Регистар на откупувачи на млеко, жив добиток и мед.xls

Регистар на откупувачи на тутун 

Регистар на откупувачи на тутун 07.03.2018.pdf

Регистар на увозници на одделни земјоделски производи (брашно и пченица).xls

Регистер на одобрени одгледувалишта на пчелни матици 2017 г..pdf

Регистер на признати организации на одгледувачи на добиток 2017 г..pdf

СПИСОК НА СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ ЕВИДЕНТИРАНИ ВО МЗШВ10.05.2018.pdf

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 2017 ГОДИНА.pdf

Увозници на вино PR_241117.pdf

List of GIs North Macedonia.pdf

Посебни советници


Посебни советници
 

Дритан Рамадани - посебен советник плата 35.000 денари 

Аднан Селмани - посебен советник плата 35.000 денари  

Тони Николовски - посебен советник плата 35.000 денари

  

Кабинетски службеници 

Мерита Вербицоли - кабинетски службеник 

Александар Диље - кабинетски службеник
Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици