Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2014-2020 година
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година

Документи за превземање

Рибарство и аквакултура - 2018
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој 2018 година
Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој 2013 - 2017 година
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

Документи за превземање

Директни плаќања - 2017 година
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година
Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2017 година

Документи за превземање

Рибарство и аквакултура - 2017 година
Инструмент за претпристапна помош на ЕУ (ИПА)

Документи за превземање

Програма за рурален развој 2014 - 2020
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Документи за превземање

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделсвото за 2018 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Документи за превземање

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2018 ГОДИНА
Програма на изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Документи за превземање

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
Програма за дополнување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Документи за превземање

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА
Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година

СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕВРОПСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Документи за превземање

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНАПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици