Општ оглас за набавки (General procurement notice )-Проект за модернизација на земјоделството