Рекордни приносите на пченица
Дата на објава: 
27 Мај 2016
foto.jpeg

Домашното производство на пченица годинава ќе биде рекордно и првпат ќе покрие поголем дел од вкупните потреби. Засеани се околу 80.000 хектари или 10.000 повеќе од лани, а се очекува принос од најмалку 240.000 тони.

Производителите бараат откупната цена да биде минимум 11 денари за килограм и, како што рекоа денеска на традиционалната манифестација „Ден на пченицата“, засилени инспекциски контроли поради шверцот со сертифицираното семе.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков нагласи дека земјоделците ќе добијат најмалку цена која ќе им ги покрие трошоците и ако има потреба, во оваа насока ќе се искористат можностите од Законот за земјоделство и рурален развој според кој, откупната цена не може да биде пониска од производната.

- Имајќи ги предвид добрите временски услови, пченицата одлично напредува. Очекуваме рекорден род од просечни 3.000 тони на хектар ако до жетвата останат поволни временските услови, истакна Цветков.


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА РИБОЧУВАР
Дата на објава: 
19 Мај 2016

Се известуваат кандидатите кои го имаат положено теоретскиот дел од  испитот за добивање уверение за рибочувар (одржан на 07.04.2016  година) дека на 1 Јули 2016 година, со почеток во 10:00 часот во просториите на Испитниот Центар на ул.Христо Смирненски бр.30 ламела 1, Скопје ќе се одржи полагање на практичниот дел од испитот.

На денот на полагање кандидатите задолжително да поседуваат документ за идентификација (лична карта).

 

Воедно се известуваат сите заинтересирани кандидати дека во истиот термин ќе се одржи и полагање на теоретскиот дел од третиот испит за добивање уверение за рибочувар. Барањата за полагање со потребните докази може да се поднесат до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до петок 10.06.2016 година.


СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВЕЧКИ ИСПИТ НА 25 МАЈ 2016 ГОДИНА
Дата на објава: 
19 Мај 2016

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја информира јавноста дека на ден 25.05.2016 (среда)  година, согласно Законот за ловство - член 58 и 58-з закажа полагање на ловечки испит.

Полагањето на ловечкиот испит ќе се одржи во просториите на испитниот центар „АСЕКО” ул. Христо Смирненски” бр.30, Скопје (позади Универзална Сала). На ловечкиот испит ќе бидат повикани 120 кандидати.

Списокот со кандидатите за полагање на ловечкиот испит за 25.05.2016 година  е објавен на веб-страната на МЗШВ www.mzsv.gov.mk/

Списоците со кандидати за полагање се наоѓаат во додатоците за преземање.

Право за полагање имаат само кандидатите кои се објавени на списоците на веб-страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Кандидатите  задолжително со себе да понесат документ за идентификација (лична карта или пасош).


ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“
Дата на објава: 
16 Мај 2016

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација Матка” бр. 42-1786/4 од 15 март 2016 година, (“Службен весник на Република Македонија“ бр.54/16), Комисијата за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативните зони формирана од Владата на Република Македонија, со Решение бр.42-3065/1 од 29.03.2016 година, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона

„Акумулација Матка“

I ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈА

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глажња“
Дата на објава: 
16 Мај 2016

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона ,,Акумулација Глажња” бр. 42-1786/3 од 15 март 2016 година, (“Службен весник на Република Македонија“ бр.54/16), Комисијата за спроведување на постапки за доделување концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативните зони формирана од Владата на Република Македонија, со Решение бр.42-3065/1 од 29.03.2016 година, објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона

„Акумулација Глажња“

I ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈА

Додаток за превземање: 

Syndicate content