Јавен ОГЛАС бр.10/16
Дата на објава: 
12 Мај 2016

Влада на Република Македонија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен ОГЛАС бр.10/16

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 36 ха 82 ар 56 м2

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Петир, Костадиновски и Поповски посетија фарма во Прилепско
Дата на објава: 
5 Мај 2016
IMG_9331.JPG

Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски и европратеничката Маријана Петир денеска ја посетија  краварската фарма на Стевчо Јорданоски во прилепското село Мажучиште.

Како што изјави Петир, посетата на фармата била на нејзино барање. Сакала да види како функционираат семејните земјоделски стопанства во Македонија.

Европратеничката, која воедно е членка на Одборот за земјоделство и рурален развој на Европскиот парламент, порача македонските служби на локално и државно ниво да им помогнат на земјоделците и подобро да ги подготват за проектите за поголемо искористување на европските фондови.


СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВЕЧКИ ИСПИТ НА 11 МАЈ 2016 ГОДИНА
Дата на објава: 
5 Мај 2016

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја информира јавноста дека на ден 11.05.2016 година (среда), согласно Законот за ловство - член 58 и 58-з закажа полагање на ловечки испит.

Полагањето на ловечкиот испит ќе се одржи во просториите на испитниот центар „АСЕКО” ул. Христо Смирненски” бр.30, Скопје (позади Универзална Сала).

На ловечкиот испит ќе бидат повикани 90 кандидати од Кратово, Струга, Кичево, Македонски Брод и Виница.

Списокот со кандидатите за полагање на ловечкиот испит за 11.05.2016 (среда) година  е објавен на веб-страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство www.mzsv.gov.mk/

Право за полагање имаат само кандидатите кои се објавени на списоците на веб-страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Списоците со кандидати за полагање се во додатоците за преземање.

Кандидатите  задолжително со себе да понесат документ за идентификација (лична карта или пасош).


Одржана работилница од пилот проект за пасоши на растенијата
Дата на објава: 
27 Април 2016
Foto.jpg

На 25-ти и на 26-ти април 2016 година во Охрид, во соработка со италијанските партнери во рамките на Твининг проектот ИПА 2010 „Понатамошно јакнење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика“, беше одржана работилница за реализирање на активностите од пилот проектот за пасоши на растенија.

Целта на работилницата беше изнаоѓање начини и преземање на идни чекори за спроведување на системот за пасоши на растенијата.

Пасошкиот систем за растенија е комплексна активност за издавање документ (пасош) со кој се потврдува дека одредени растенија и растителни производи кои се движат во рамките на територијата на Република Македонија се слободни (незаразени) од карантински штетни организми.


СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВЕЧКИ ИСПИТ
Дата на објава: 
7 Април 2016

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја информира јавноста дека согласно Законот за ловство - член 58 и 58-з закажа полагање на ловечки испит на ден 09.05.2016 година.

Полагањето на ловечкиот испит ќе се одржи во просториите на испитниот центар „АСЕКО” ул. Христо Смирненски” бр.30, Скопје (позади Универзална сала).

На ловечкиот испит ќе бидат повикани 180 кандидати од Куманово, Скопје, Гостивар и од Радовиш.

Списоците со кандидатите за полагање на ловечкиот испит за 09.05.2016 година (понеделник), терминот и местото на одржување на испитот се наоѓаат во додатоците за преземање.

Право за полагање имаат само кандидатите кои се објавени на списоците на веб-страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Кандидатите задолжително со себе да понесат документ за идентификација (лична карта или пасош).

 

Комисија за

полагање  на ловечки испит

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

Syndicate content