Надминат проблемот со Хрватска, регионот здружен да се почитуваат правилата
Дата на објава: 
10 Август 2017

Веста за повлекување на новиот и враќање на стариот Правилник е објавена на  официјалната веб страна на Министерството за земјоделство на Хрватска. Со враќањето на стариот Правилник,  трошоците за контрола на квалитет на овошјето и зеленчукот од трети земји остануваат  90 куни (12 €) по производ.

Одлуката на Хрватска доаѓа по само три дена од заедничкиот состанок на надлежните министри од Република Македонија, од Србија, од Босна и Херцеговина и од Црна Гора , што се одржа во понеделникот во Сараево. На состанокот беа донесени заеднички заклучоци и истите беа пратени до Европската Комисија и до Хрватска.

Повлекувањето на правилникот е резултат на брзата реакција на Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство на РМ, со цел што поскоро да се најде решение за проблемот со кој се соочија македонските извозници во Хрватска, по најавите за зголемување на трошоците за контроли при извоз во оваа земја.


ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2017 за доставување барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
Дата на објава: 
8 Август 2017

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

 

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2017

за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година

 

I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следнава мерка:

 

Деталите од Јавниот повик се во додатокот за преземање.

Додаток за превземање: 

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2017 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
Дата на објава: 
8 Август 2017

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

 

ЈАВЕН ПОВИК бр.02/2017

за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за

финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година

 

I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следнава мерка:

 

Деталите од Јавниот повик се во додатокот за преземање.


Министрите од регионот донесоа заеднички заклучоци за новиот Правилник на Хрватска за увоз на зеленчук и овошје
20622240_2017987688422760_1057443406746873845_n.jpg

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски и надлежните министри од Босна и Херцеговина Мирко Шаровиќ , од Република Србија Расим Љајиќ, и од  Црна Гора Драгица Секулиќ, на денешниот итен состанок во Сараево донесоа неколку заклучоци  во врска со новиот хрватски Правилник за увоз на свежо овошје и зеленчук. Заклучоците со потпис од сите министри кои присуствуваа на состанокот ќе бидат испратени во Европската Комисија во Брисел.

Министрите ја повикуваат Хрватска итно да ги укине диркиминаторските одредби од Правилникот, а трошоците за инспекцискиот надзор да се сведат на нивната реална висина. Воедно министрите потписници бараат оваа недела да се одржи итен состанок со надлежните министри од Хрватска, а при тоа да се има во предвид дека секое одложување за изнаоѓање на решение ќе предизвика значителни последици врз производителите од земјите од регионот,  со оглед на тоа дека сето ова се случува во период кога има зголемен извоз на сезонско овошје и зеленчук.


Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство даде согласност за целосна забрана за движење во шуми
Дата на објава: 
7 Август 2017

Поради високите температури во овој период од годината, како и поради појавата на голем број на шумски пожари,  врз основа на член 57 став 3  од Законот за шумите  („Сл.весник на РМ“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15 ,44/15, 147/15, 7/16, и 39/16 ) Субјектите кои стопанисуваат со шумите и сопствениците на шуми во согласност со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството можат целосно или делумно да забранат движење во шумата или оделни нејзини делови или работи кои се изведуваат во шума.

 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство забранува целосно  движење во шумите, без оглед на нивната намена. Забраната започнува да важи од 05.08.2017 година и ке трае  се до нејзино отповикување.

Оваа забрана  не важи за вработените во ЈП „Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории (Национални паркови, Парк шуми,  шуми со специјална намена споменици на природата и сл) .

 


Syndicate content