Соопштение
Дата на објава: 
2 Декември 2009

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, утре,  четврток, 3.12.2009 година, во 10 часот   во зградата на  ,,Македонија табак,, на 2 кат, ќе изврши презентација на  реализираните проекти за органско земјоделско производство, финансирани од  Програмата  за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година.

 

Од 10,15 часот, до 15,30 часот, ќе бидат промовирани проектите кои се однесуваат на:

 

1. ,,Истражување на каналите за набавка и стратешките култури на органски производи како и идентификување на слабите точки во вертикалната интеграција на сите учесници”

2. ,,Овчеполски еко-чифлик”

3. ,,Пилот проект за органско производство на слива,,

4. ,,Воспоставување на органско село Петралица”

5. ,,Органско одгледување на кози”

6. ,,Едукација за органско производство”

7. ,,Органско село, с. Манастирско Доленци”

8. ,,Ден на органското производство,,

9. “Изработка и издавање на Водич за органско производство на соја“

10. ,,Обука на земјоделски производители за органско растително производство,,


ИПАРД Комора
Дата на објава: 
2 Декември 2009

Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,  во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, продолжува со кампањата за претставување на ИПАРД програмата.

 

Утре четврток, 3.12.2009 година, во 13 часот,  во Стопанска комора на Македонија, ќе се одржи состанок со Групацијата на преработувачи на месо.

 

Во Делчево и Берово, Телото за управување ИПАРД ќе одржи информативен ден за заинтересираните земјоделци и компании од агросекторот .

 

Во Делчево, претставувањето на ИПАРД програмата ќе се одржи во  Спомен домот на АСНОМ со почеток во 10 часот, а во Берово во 14 часот во просториите на општината.

 

ИПАРД инфо деновите продожуваат  во петок, 4.12.2009 година, во Арачиново и во Чучер Сандево.


Соопштение
Дата на објава: 
1 Декември 2009

 

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски, утре среда, 2 декември 2009 година, со почеток во 10:30 часот, во Хотел Континентал, ќе ја презентира „Нацрт-стратегијата за лозарство и винарство во Р. Македонија“.


ИПАРД - Куманово
Дата на објава: 
30 Ноември 2009

Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој, утре  ќе организира ИПАРД инфо ден во Куманово .

 

Се покануваат сите заинтересирани земјоделци да ја проследат презентацијата за можностите, условите и начинот на аплицирање за добивање на средствата од предпристапните фондови на ЕУ, што ќе се одржи од 12 часот во Зградата на поранешниот комитет.


Состанок на Агросовет ,,Можности што ги нудат ИПАРД фондовите,,
Дата на објава: 
27 Ноември 2009
agrosovet fotka namalena za na veb.JPG

На почетокот на состанокот на Агросоветот министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски истакна дека ИПАРД Програмата на Република Македонија за користење на средствата од ИПАРД фондовите е еден од основните документи за планирање на мерките за развој на земјоделството и руралниот развој целосно усогласени со мерките од заедничката земјоделска политиката на Европската Унија. ИПАРД Програмата се реализира преку сет на комплементарни мерки за надминување на недостатоците и искористување на можностите и потенцијалот на македонското земјоделство и традицијата на македонското село, а особено преку помош за постепено воведување на стандардите на Европската Унија во агро-бизнис секторот и зголемување на безбедноста на храна за домашните потрошувачи.


Syndicate content