Финансирање на промотивни активност за развој на руралниот туризам
Дата на објава: 
18 Март 2010

Здруженија,  фондации со седиште во рурално подрачје и единиците на локалната самоуправа во руралните подрачја самостојно или преку јавно-приватно партнерство, до 12 април  ќе можат да аплицираат  за  четвртата мерка од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година.Оваа мерка се однесува на промотивните активности за развој на руралниот туризам. Барањата за кофинансирање треба да се достават до Агенцијата за финансиска поддршка  на земјоделството и руралниот развој  по пошта или лично. Инаку, сите права од интелектуална сопственост и авторските права со кои се стекнал корисникот на оваа програма се отстапуваат на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

 


Инвестиции за доработка, преработка, складирање, пакување и маркетинг на земјоделски производи
Дата на објава: 
16 Март 2010

Средствата на програмата за рурален развој за  инвестиции за доработка, преработка, складирање, пакување и маркетинг на земјоделски производи се во висина од 63.000.000  денари.Со оваа мерка ќе се ко-финансираат инвестициите за постигнување на стандардите за безбедност на храна во преработка на земјоделски производи.Во оваа група не спаѓаат преработката на овошје и зеленчук, грозје за вино, млеко и млечни преработки и кланични капацитети. Прифатливи трошоци за кој може да се аплицира се:услуги за изработка на проект и техничка документација за градба,набавка на материјали за градба и елементи за конструкција за адаптација на градежни објекти и комунална инфраструктура за  достигнување на стандардите за безбедност на храна,набавка на материјали за градба, елементи за конструкција и опрема за санитарно-хигиенски простории за вработените, за чување на опрема за чистење,набавка на опрема за чистење и дезинфекција на машини и алати како и услуги за вршење на градежни работи и монтажа и инсталација на опрема.

 


Ко-финансирање на инвестиции за рурална инфра структура
Дата на објава: 
16 Март 2010

Во Програмата за рурален развој за годинава која изнесува околи 10 милиони евра меѓудругото финансиски ќе се поддржуваат и инвестициите за рурална инфраструктура во висина од 67 милиони денари.Во овие инвестиции спаѓаат неколку активности од областа на сточарството,наводнувањето и инвестиции во рурални улуци и патишта.

 


Министерот Димовски ja посети млекарницата Здравје од Радово
Дата на објава: 
15 Март 2010
clip_image001.jpg

Откупот и преработката на млеко и актуелните состојби во сточарството се дел од темите на кои министерот за земјоделство Љупчо Димовски разговараше со менаџерскиот тим на млекарницата Здравје од Радово.


Годинава 71 милион денари поддршка за органското земјоделство
Дата на објава: 
12 Март 2010

Органското производство годинава ќе се субвенционира со околу 71 милион денари што претставува зголемување за 4 милиони денари од минатата година. Согласно Стратегијата за органско производство продолжува финансиската подршка по неколку основи.

 


Syndicate content