ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ
Дата на објава: 
11 Август 2010

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Република Македонија

Проект за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ

ИБРД Заем/4861-МК

Набавка и инсталација на хардвер и апликативен софтвер за Земјоделскиот пазарен информативен систем (ЗПИС)

МК-АСАП-Ц1-ИЦБ-Г11


СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Дата на објава: 
6 Август 2010

Се известуваат сите заитересирани страни дека на ден 30.07.2010 година стапија на сила Правилникот за образецот на барањето за упис во регистарот на откупувачи и регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација, Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на земјоделски производи и поблиските услови кои треба да ги исполнуваат откупните места на земјоделски производи,  Правилник за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи и Правилник за видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски производи и за реализиран откуп за претходната година, начинот на доставување, формата и образецот за доставување, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/2010.

 

Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 
Додаток за превземање: 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО
Дата на објава: 
6 Август 2010

"СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО"Почнаа подготовките за новата откупна кампања за тутунот
Дата на објава: 
28 Јули 2010

Почитување на одредбите од Законот за тутун и тутунски производи од страна на производителите и откупувачите, навремено обезбедување пари за откуп од страна на тутунските компании за договорените количини и следење на целокупниот производствен процес на тутунот преку интензивирање на соработката на откупните компании со тутунопроизводителите, со цел новата производствена реколта да биде со повисок квалитет. Ова се дел од заклучоците од денешниот координативен состанок на министерот Љупчо Димовски со претставници на тутунските компании.

Во насока на навремена подготовка за новата откупна кампања, Државниот инспекторат за земјоделство најави засилени контроли на теренот со цел почитување на законските правила во производството и откупот на оваа индустриска култура.


Министерот Димовски се сретна со претставници на меѓународната фондација,,Slow Food,,
Дата на објава: 
26 Јули 2010
100_3670xx.jpg

,,Република Македонија има одличен природен потенцијал за развој на земјоделството, особено на традиционалното производство кое се бара на странските пазари. Предничи традиционалното сточарско производство, чии млечни, традиционално произведени преработки, преку мрежата на ,, Слоу фуд, ,, ќе го трасираат патот за промоција и продажба на европскиот пазар.,, Ова  е заклучокот од денешната средба на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски со Пиеро Сардо, претседател на ,,Слоу Фуд Фондација за Биодиверзитет,, од Италија и претставници на македонската фондација ,,Слоу Фуд Шарпланинска,, членка на  меѓународното здружение ,, Слоу Фуд,,.


Syndicate content