Презентирани Предлог Законите за безбедност на храната
Дата на објава: 
5 Февруари 2010
veterina 3 za veb.jpg

Усогласување на македонската со европската легислатива и воведување интегриран систем за контрола на безбедност на храната, се основните цели на законите кои ќе бидат доставени до Собранието.Законот за безбедност на храна и Законот за безбедност на храна за животните предвидуваат високо ниво на заштита на здравјето животните и на луѓето и интересите на потрошувачите во однос на храната, ефикасно функционирање на  внатрешниот пазар, обезбедување цврста научна основа и поддршка на донесувањето одлуки за хигиената на храната истакна на денешната прес-конференција директорот на Управата за ветеринарство Дејан Рунтевски.


Јавен ОГЛАС бр. 02/10
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (Службен весник на РМ бр. 135/07), по Одлуката бр.22-1681/1 од 03.02.2010 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 02/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост


Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за регионите Валандово 65 ха и Битола 82 ха

Додаток за превземање: 

Набавка на ушни маркици за Управата за ветеринарство
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Проектот за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ објавува оглас за набавка на ушни маркици за потребите на Управата за ветеринарство.

Набавката е деллива и може да се достави понуда за еден или за два lot-a.

LOT1: Ушни маркици за говеда

Ставка 1: Пар на ушни маркици - 50.000

LOT2: Ушни маркици за овци и кози

Ставка 1: Индивидуална идентификација со две ушни маркици - 1.000.000
Ставка 2: Индивидуална идентификација со една ушна маркица - 100.000
Ставка 3: Групна идентификација - 300.000

Краен рок за доставување на понудите е 22 март 2010 година, до 13:00 часот на адресата по број 2 наведена во додатокот.


Средба на министерот Димовски со производителите на јаболко
Дата на објава: 
4 Февруари 2010
Sostanok so Jabolkari ffrm 004.jpg

Mинистерстерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски денеска оствари работна средба со здружението на јаболкопроизводители од Ресен и Федерацијата на фармери на Р.Македонија.На состанокот министерот Димовски ги информираше јаболкопроизводителите за преземените мерки и интензивните контакти со министрите за земјоделство во регионот кои придонесоа да не дојде до прекин на пласманот и на откупот на јаболкото. На барањето да се исплати премија од 4 денари за килограм јаболко за просечен принос од 40 тони по хектар беше посочено дека во Програмата за финансиска поддршка на земјоделството во оваа година не е предвидена таква поддршка,но може да се направат измени во Програмата,односно предвидените средства за подигнување на нови овошни насади да се префрлат во мерката за субвенционирање на овоштарството по хектар.Со оваа измена неместо сегашните предвидени средства од 18 000 денари по хектар овоштарите би добиле околу 40 500 денари за хектар овошен насад.


Набавка на возила за ИПАРД платежната агенција
Дата на објава: 
4 Февруари 2010

Проектот за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ објавува оглас за набавка на возила за Агенцијата на финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој.

Додаток за превземање: 

Syndicate content