Прва презентација на дел од реализираните проекти за индиректна поддршка на земјоделството за 2008 г.
Дата на објава: 
26 Ноември 2009
perica 1.jpg

Во министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство се оддржа првата презентација на дел од реализираните проекти за индиректна
поддршка на земјоделството за 2008 г.Минатата година од општите мерки од Програмата за финансирање на земјоделството финансиски беа поддржани и реализирани 43 проекти со вкупна вредност од околу 10 милиони денари од областа на едукацијата, научни истражувања,  здружување на производителите и организирање на повеќе агро-манифестации.


ИПАРД - Штип
Дата на објава: 
26 Ноември 2009

 

Телото за Управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, утре, 27.11.2009 година, ќе организира ИПАРД инфо ден во Штип.

 

Заинтересираните земјоделци и преработувачи, за ИПАРД Програмата ќе можат подетално да се информираат на семинарот кој че се одржи од 10 до 13 часот, во просториите на општина Штип.


Соопштение
Дата на објава: 
26 Ноември 2009

 

Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Перица Иваноски,  утре, 27. 11. 2009 година, во 10.30 часот, во Ректоратот на Универзитетот ,, Свети Кирил и Методиј,, , ќе се обрати на присутните на свеченоста  по повод одбележувањето на јубилејот 65-години Земјоделски институт.


Јавен конкурс за јавно овластување на правни лица
Дата на објава: 
25 Ноември 2009

 

ЈАВЕН КОНКУРС

за јавно овластување на правни лица

за вршење на стручна контрола над производството, постконтрола, испитување на сорти,  и овластени лаборатории за испитување на квалитетот на семенски и саден материјал за земјоделски растенија

 

1. Предмет на овој јавен конкурс е давање на овластување на:

1.1 правни лица за вршење на стручна контрола над производството на семенски и саден материјал за земјоделски растенија

1.2 правни лица за вршење постконтрола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија

1.3 правни лица за испитување сорти на семенски и саден материјал за земјоделски растенија

1.4 овластување на лаборатории

 

Огласот е во додаток документ.

Додаток за превземање: 

Агросовет
Дата на објава: 
25 Ноември 2009

 

Петок, 27 .11. 2009 година, во 11 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе се одржи состанок на Агросоветот.

 

Тема на состанокот е ,,Предизвиците, можностите и условите на државава за користење на средствата од ИПАРД Програмата за периодот 2007-2013 година,,.


Syndicate content