Sekretar i Përgjithshëm

 

d-r Besir Jashari - Sekretar shtetëror

 

d-r Besir Jashari mori postin e Sekretarit shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në vitin 2014.

dhënat personale:

Emri dhe mbiemri: Besir Jashari

Data e lindjes: 20/07/1963.

Vendi i lindjes: Senokos, Gostivar.

Gjendja civile: I martuar, baba i dy fëmijëve.

Nacionaliteti: Shqiptar

Arsimimi:

• Shkollën fillore dhe të mesme i mbaroi në Gostivar.

• 1989 Diplomoi në Fakultetin e Veterinarisë në Sarajevë.

• 2006 Magjistroi në Fakultetin e Veterinarisë në Sarajevë.

• 2014 Doktoroi në Fakultetin e Veterinarisë në Sarajevë.

Eksperienca e punës:

• 2011-2013 Sekretar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe

Ekonomisë së Ujërave.

• 2009-2011 Sekretar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe

Ekonomisë së Ujërave.

• 2006-2008 Këshilltar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe

Ekonomisë së Ujërave.

• 2004-2006 Sekretar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe

Ekonomisë së Ujërave.

• 2002 - 2004 Zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe

Ekonomisë së Ujërave.

• 1991-2002 Punoi si mjek veterinеr në Stacionin e Veterinarisë - Gostivar.

• 1996-1999 Punoi si profesor honorar në Shkollën e mesme të bujqësisë "Mosha Pijade" në Tetovë.

Gjuhët:

• Gjuha shqipe (amtare)

• Gjuha maqedonase

• Gjuha angleze

 

Aftësitë kompjuterike:

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).