Министер

 

 

Љупчо Николовски е поставен на  функцијата Министер за земјоделство,шумарство и водостопанство во јуни 2017 година.

Роден е на 20.08.1983 во Крива Паланка.

Националност: македонец

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Ноември 2015 - Мај 2016

 • Дополнителен Заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Фебруари 2014

 • Шеф на кабинет на Претседател на Социјалдемократски Сојуз на Македонија

2013

 • Адвокат – адвокатска канцеларија

Мај 2009 - 2011

 • Консултант за човечки ресурси и деловно право(деловно право, управување со човечки ресурси, ЕУ фондови и   финансирање) во ААГ – Analysis and Advisory Group
 • Секретар во Институт на директори во Македонија

 

2007-мај 2008

 • Адвокатски приправник/правен советник во Адвокатска канцеларија “Марковска и Андревски”

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • 2007 - Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен факултет Јустијан први – Дипломиран правник со положен правосуден испит
 • Диплома за специјализација во политички менаџмент – Нов Бугарски Универзитет, Бугарска школа за политика и Совет на Европа
 • Овластен застапник за заштита на правата од индустриска сопственост пред ДЗИС 2012
 • (во тек) -  Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен факултет Јустијан први  - Програма за магистерски студии за административно право и јавна администрација – Магистрант

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ

•    Англиски, одлично, Италијански основно

 

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

•    Апликативни компјутерки програми:
- Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, (Сертификат “Семос едукација”)

 • Дополнителни податоци
 • Член на Здружението на правници на РМ
 • Член на Македонското здружение на млади правници
 • Член на Адвокатската комора на Македонија