Министер

 

 

м-р Михаил Цветков , ја превзеде функцијата Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, во јуни 2014 година.
Роден е на 24 Ноември 1954 година, во Кратово.
Националност:    Македонец

ПРОФЕСИОНАЛНО    ИСКУСТВО:
јуни 2014 –
•    Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Февруари 2013– јуни 2014
•    Директор на ЈП ХС “Злетовица“- Пробиштип
2012–2013
•    Директор на Проект “Наводнување на јужната долина на реката Вардар“-фаза 2
1990 – 2011
•    Заменик генерален директор за технички прашања во “Силекс“-Кратово
1986 –1989
•    Директор – Индустриска зона “Крива река“- Кратово
1982 –  1985
•    Директор - Фабрика “Силпен“ - Кратово
1980 –1981
•    Раководител на одржување  – Фабрика “Силпен“ - Кратово

ОБРАЗОВАНИЕ:
•    2014 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии –Институт за автоматика и системско инжињерство – Постидипломски студии по роботика – Магистер по роботика
•    1980 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје, Машински факултет – Дипломиран машински Инжинер
ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ
•    Англиски, одлично
КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ
•    Апликативни компјутерки програми:
-Visual Studio 2010, Auto Cad, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, интернет