Zëvëndësministri

 

Vanço Kostadinovski mori postin e zëvendës ministrit në Ministrinë e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në korrik te vitit 2014.

Lindur më 13.05.1980 në Shtip
Nacionaliteti: Maqedonas
I martuar, baba i një fëmije.

EKSPERIENCA PROFESIONALE:

Korrik 2014
- Zevendës ministër në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

Qershor 2009 - Korrik 2014
- Drejtor i Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë

Maj 2009 - Qershor 2009
- Drejtor i NP SHTIP - PROEKT

Gusht 2007 - Maj 2009
- Drejtoria Doganore  e Republikës së Maqedonisë – Doganjer i lartë

Prill 2007 - Korrik 2007
- Dan & VOJ SHPED -  agjent burse për transport ndërkombëtar

Gusht 2005 - Mars 2006
- ProCredit Bank - analist kredie

Gusht 2005 - Tetor 2005
- Trajnimi profesional në fushën e financave dhe të mikro-financave - Beograd, Sërbi

Dhjetor 2004 - Gusht 2005
- Transhped – referent për shpedicion dhe transport ndërkombëtar

ARSIMIMI:

• 2003 - Universiteti "Shën Kliment Ohridski" - Manastir, Fakulteti i Doganës dhe Shpedicionit - Ohër

Gjuhë
• Anglisht, njohuri aktive

Aftësitë kompjuterike:
• programet kompjuterike:
- Microsoft Office, Windows XP, Outlook Express, Internet