Државен секретар

 

д-р Бесир Јашари - Државен секретар

 

д-р Бесир Јашари стапи на функцијата Државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 2014 година.

Лични податоци:

Име и презиме: Бесир Јашари

Ден на раѓање: 20.07.1963 година.

Место на раѓање: Сенокос, Гостивар.

Брачна состојба: Женет, татко на двe деца.

Националност: Албанец

Образование:

 • Завршил основно и средно училиште во Гостивар.
 • 1989 Дипломирал на Ветеринарниот Факултет во Сараево.
 • 2006 Магистрирал  на Ветеринарниот Факултет во Сараево.
 • 2014 Докторирал на Ветеринарниот Факултет во Сараево.

 

Работно искуство:

 • 2011-2013 Државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
 • 2009-2011 Државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
 • 2006-2008 Државен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
 • 2004-2006 Државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
 • 2002 – 2004 Заменик министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
 • 1991-2002 Работел како ветеринарен лекар во Ветеринарна станица - Гостивар.
 • 1996-1999 Работи како хонорарен професор во Средно земјоделско училиште “Моша Пијаде” во Тетово.

Јазици:

Албански јазик (мајчин)

Македонски јазик

Англиски јазик

Компјутерки вештини:

Microsoft office tools (Word, Excel, Power Point).