Новости

Посета на поле со пченка наводнувано со систем капка-по-капка
Дата на објава: 
24 Септември 2014
 битола.jpg

Во изминатите две години преку Проектот за воведување на системот „капка по капка“ при производство на пченка, кој Владата го спроведува во соработка со УСАИД постигнати се големи резултати. Од еден хектар се очекува принос од над 130 тони силажа во услови кога просечниот принос во Македонија изнесува околу 23 тони на хектар, изјави министерот Михаил Цветков при денешната посета на поле со пченка во битолско.

Како дел од овој проект беа опремени вкупно 160 полиња од по еден хектар низ цела Македонија од кои исто така очекуваме извонредни приноси. Со тоа се потврдува дека системите „капка по капка“ овозможуваат ефикасно искористување на водата и високи приноси, нагласи министерот Цветков.

Затоа од наредната година планираме да ги зголемиме субвенциите преку Програмата за руралниот развој за набавување на вакви  системи со што оваа технологија ќе стане достапна за поголем број на земјоделци.


Цветков: Ќе се проширува ХС „Стрежево“ во Општините Могила и Новаци
Дата на објава: 
24 Септември 2014
sistemi_za_navodnuvanje_1.jpg

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков денеска присуствуваше на презентацијата на физибилити студијата за наводнување на пелагонискиот регион и можностите за проширување на мрежата во општините Битола, Могила и Новаци, изработена од Центарот за развој на пелагонискиот плански регион со седиште во Битола.

Владата на Република Македонија, најави министерот Цветков, во наредните 10 години, ќе вложи 200 милиони евра во системите за наводнување и изградба на нови.


Одземени 10 тони нелегално произведен тутун во Могила и Кукуречани
Дата на објава: 
19 Септември 2014
photo 3.JPG

Десет тони нелегално произведен тутун е одземен денеска од 24-та производители во Могила и Кукуречани кои не ја почитуваа забраната за производство што им ја изрече Државниот инспекторат за земјоделство.

Државниот инспекторат за земјоделство со акцијата почна на 1-ви овој месец откако на 25 август годинава ЈП Стрежево побара документација за површини туну кои се наводнуваат. По направената идентификација на површините, од 5-ти сепември почнаа и  контролите на терен.

-Од 5 до 15 септември во атарот на селата Могила и Кукуречани извршивме неколку контроли. Констатирано е дека има нелегално производство на широколисен тутун на околу 60 хектари за кој не се склучени договори со откупни претрпијатија. Нелегално производство беше пронајдено кај 24 физички лица, на кои согласно Законот за тутун им е изречена казна во висина од 600 евра и им се издадени решенија за забрана на производство и пласман на овој тип на тутун, информира Стаменов.


Известување
Дата на објава: 
18 Септември 2014

За поднесување барања за посетување на почетна обука за проценувачи од областа на земјоделство.

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат условите за посетување на почетна обука за проценувач да поднесат барање за посетување почетна обука за проценувач од областа на Земјоделство.

Додаток за превземање: 

Казнети физички лица за нелегално производство и пласман на тутун
Дата на објава: 
17 Септември 2014

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по добиените сознанија од теренот  за нелегално производство на тутун, преку Државниот инспекторат за земјоделство изврши неколку контроли во периодот од 05 до 15 септември во атарот на селата Могила и Кукуречани.

При контролата констатирано е дека има нелегално производство на широколисен тутун на околу 60 хектари, за кој нема склучени договори со откупни претрпијатија. Нелегално производство е пронајдено кај 24 физички лица, на кои согласно Законот за тутун им е изречена казна во висина од 600 евра и им се издади решенија за забрана на производство и пласман на овој тип на тутун.

Инспекторите повторно извршија контрола  и констатираа дека од 24-те лица, 12 не се придржувале на решенијата за забрана за производство и пласман, поради што на овие лица согласно Законот за тутун ќе им биде изречена казна од 1.500 евра.

Во тек е координирана акција со Министерството за внатрешни работи за одземање на нелегалното производство на тутун.


Syndicate content