Јавен Оглас

Јавен ОГЛАС бр. 02/10
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (Службен весник на РМ бр. 135/07), по Одлуката бр.22-1681/1 од 03.02.2010 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 02/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост


Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за регионите Валандово 65 ха и Битола 82 ха

Додаток за превземање: 

Набавка на ушни маркици за Управата за ветеринарство
Дата на објава: 
5 Февруари 2010

Проектот за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ објавува оглас за набавка на ушни маркици за потребите на Управата за ветеринарство.

Набавката е деллива и може да се достави понуда за еден или за два lot-a.

LOT1: Ушни маркици за говеда

Ставка 1: Пар на ушни маркици - 50.000

LOT2: Ушни маркици за овци и кози

Ставка 1: Индивидуална идентификација со две ушни маркици - 1.000.000
Ставка 2: Индивидуална идентификација со една ушна маркица - 100.000
Ставка 3: Групна идентификација - 300.000

Краен рок за доставување на понудите е 22 март 2010 година, до 13:00 часот на адресата по број 2 наведена во додатокот.


Набавка на возила за ИПАРД платежната агенција
Дата на објава: 
4 Февруари 2010

Проектот за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ објавува оглас за набавка на возила за Агенцијата на финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој.

Додаток за превземање: 

Јавен ОГЛАС бр. 01/10
Дата на објава: 
14 Јануари 2010

Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (Службен весник на РМ бр. 135/07), по Одлуката бр.22-370/1 од 12.01.2010 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Ј а в е н О Г Л А С    бр. 01/10

за давање во закуп на земјоделско земјиште

во државна сопственост до 10 ха


Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата за регионот Гевгелија за површина од 210 ха 09ари 76м2


Додаток за превземање: 

Јавен оглас за меѓународен индивидуален консултант
Дата на објава: 
5 Јануари 2010

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамки на Проектот за зајакнување на земјоделството и пристап кон ЕУ, има потреба од консултантски услуги од меѓународен индивидуален консултант. Консултантските услуги вклучуваат изработка на техничка документација за софтвер и хардвер, подготовка на Проектен план за имплементација на софтвер и хардвер за ИПАРД Платежната агенција и подготовка на работни постапки за потребите на ИПАРД Платежната агенција.


Syndicate content