ЈАВЕН ПОВИК за давење на дивечот во ловиштата на користење по пат на Концесија во ловниот реон Куманово

29.03.2021 12:00:00


Врз основа на член 28 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 153/19 и 261/19), и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на
Република Македонија” бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15,193/15 и 83/18),
Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за започнување на постапка за
доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловниот реон Куманово („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.284/20) Комисијата за спроведување на постапка за
доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија објавува

Документи за превземање

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИОТ РЕОН КУМАНОВО
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум