ОДЛУКА за избор на извршител-кандидат за административен службеник

08.07.2021 13:00:00


Врз основа на член 52 став (1) од Законот за административни службеници (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и  ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр. 275/2019 и 14/2020) Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Документи за превземање

ОДЛУКА за избор на 1 извршител-кандидат за административен службеник за работното место УПР0101Б02000 - Раководител на сектор за лозарство, винарство и овоштарство
ОДЛУКА за избор на 1 извршител-кандидат за административен службеник за работното место УПР0101Б02000 - Раководител на сектор за нормативно-правни работи
Share