Повик за изразување на интерес

08.07.2021 13:00:00


Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство за утврдување на стручните работи од областа на одобрување на фитофармацевтските производи, советување, давање предлог - мерки кои се однесуваат на заштита на државата од внесување и употреба на одредени штетни агенси, фитофармацевтските производи, опрема за апликација на фитофармацевтските производи треба да формира Стручна комисија од областа на фитофармацевтските производи која согласно член 5 од  Законот за фитофармација („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 302/2020) треба да е составена од експерти од областа на фитопатологија, ентомологија, хербологија, физиологија на растенијата, фитофармацевтски производи, хемија, технологија, токсикологија, екотоксикологија и опрема за апликација.

Документи за превземање

Повик за изразување на интерес
РЕШЕНИЕ за формирање и именување на членови на Стручната комисија за утврдување на стручните работи од областа на одобрување на фитофармацевтските производи
Share