Јавен ОГЛАС бр.02/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

23.07.2021 10:00:00


Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.02/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.165/21), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 Јавен ОГЛАС бр.02/21 

Документи за превземање

Јавен ОГЛАС бр.02/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
ПРЕДЛОГ ПОВРШИНИ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС БР.02/21
Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас
ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА по Јавен оглас бр.02/21
Комисија за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над З хектари по пат на електронско јавно наддање по јавен огпас бр.02/21
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици