ЈАВЕН ПОВИК бр.02/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

04.08.2021 10:00:00


Почитувани,

 

Се известуваат сите апликанти - учесници во постапката за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  бр. 02/21 дека јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 11:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на улица Аминта трети бр.2 1000 Скопје  

Документи за превземање

Понуда за износот на годишната закупнина (002)
Образец- Понуда 02-21
Објава 02-21
Решение за постапка по Јавен повик 02/21
Share