ЈАВЕН ПОВИК бр.03/21 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

04.08.2021 10:00:00


Почитувани,

 

Се известуваат сите апликанти - учесници во постапката за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  бр. 03/21 дека јавното отварање на понудите ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 13:00 часот во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на улица Аминта трети бр.2 1000 Скопје  

Документи за превземање

Понуда за износот на годишната закупнина
Објава 03-21
Објава 03-21
Решение за постапка по Јавен повик бр. 03/21
Share