Листи за полагање на Ловечки испит

04.11.2021 16:00:00


Врз основа на член 58 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,147/15, 193/15 и 83/18), Стручната комисија за полагање на ловечки испит, формирана од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, организира испитна сесија за полагање на ловечки испит.

 Ловечкиот испит ќе се одржи во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на Ул. “Аминта Трети” бр.2 Скопје.

 Полагањето на ловечкиот испит ќе се одржи на 6`ти и 7`ми ноември 2021 година, со почеток од 08:00 часот.

Документи за превземање

Полагање Скопје 06.11.2021
Полагање Скопје 07.11.2021
Share