ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД

03.07.2018 11:00:00


I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Зоотехниката е регулирана согласно законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16). Нарачател на јавниот конкурс е Министерство за земјоделство,

шумарство и водостопанство. Право на учество на јавниот конкурс имаат овластени субјекти за вршење на јавни услуги од областа на сточарството. Јавниот конкурс за давател на јавните услуги - спроведување на мерки и активности од ЗОПОД и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведување на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2018 година трае 5 (пет) работни дена од денот на неговото објавување, нарачунајќи ги деновите од државен празник.

 

II. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС

Предмет на јавниот конкурс е донесување на Решение за избор на овластен субјект за давање на услуги за спроведување на мерки и активности од ЗОПОД и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведување на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2018 година.

Документи за превземање

Зопод
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици