Јавен повик бр.04-19

23.12.2019 10:00:00


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)

 

Р.број

Регион

Р.број

Регион

1.

Кавадарци

4.

Ресен

2.

Росоман

5.

Струга

3.

Неготино

6.

Струмица

 

Документи за превземање

Објава
Образец
Понуда за износ
Share