ЈАВЕН ОГЛАС бр.05/18 за закуп на земјоделско земјиште за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

14.07.2018 10:00:00


ЈАВЕН ОГЛАС бр.05/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање


1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС
Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина од 517ха 28ар 37м2 и тоа за следните региони во Република Македонија.

Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 21.08.2018 година (Вторник)

Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 22.08.2018 година (Среда) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.

Документи за превземање

Јавен оглас бр 05/18
Образес за понуда
Банкарска гаранција
Берово
Гостивар
Дебар
Куманово
Кавадарци
Неготино
Св.Николе
Струмица
Велес
Штип
Крива Паланка
Share