Јавен повик бр.03-19

23.12.2019 10:00:00


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)

 

Р.број

Регион

Р.број

Регион

1.

Берово

5.

Струмица

2.

Пехчево

6.

Прилеп

3.

Валандово

7.

Штип

4.

Гевгелија

 

 

Документи за превземање

Објава
Образец
Понуда за износ
Share