ЈАВЕН ПОВИК за продажба на земјоделско земјиште под оранжерии и помошни објекти

19.06.2018 10:00:00


ЈАВЕН ПОВИК за доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно на стопанскиот двор во функција на оранжеријата/

I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Предмет на јавниот повик е доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост определено како технолошка целина на оранжеријата евидентирано во катастарот на недвижности како нива под оранжерии, нива под помошни објекти, нива под објекти за примарна обработка на земјоделски производи и земјиште меѓу објекти со мери и граници определени со геодетски елаборат.

Документи за превземање

Јавен повик
Share


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици