СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

31.12.2019 14:00:00


Врз основа на член 52 став (1) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016,142/2016 и 11/2018), Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе ОДЛУКА За избор на 1 извршител-кандидат за административен службеник за работното место цПР01.01В01000 — Советник за организирање и координирање на работата поврзана со податоците од регистрите на министерството, Одделение за организација и координација на подрачни единици, Сектор за организација и координација на подрачни единици

Документи за превземање

Одлука
Share