Јавни Огласи


Доставување на предлог за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија од областа на земјоделството, руралниот развој, шумарството и водостопанството.


Документи за превземање

Јавен оглас
Упатство

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барања за користење на средства од Програмата за  финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година 


Државниот инспекторат за шумарство и ловство објавува интерен оглас за унапредување на 9 административни службеници 


Се распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка за унапредување


Документи за превземање

ИНТЕРЕН ОГЛАС 02/2018


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици