Соопштенија


На денешната владина седница, Владата на Република Северна Македонија ја усвои одлуката за воведувањето на забрана за извоз на семе од сончоглед.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Минстерството за економија, доставија Одлука за дополнување на Одлуката за ограничување на извозот на одделни стоки, со која предложија до Владата на Република Северна Македонија ограничување на извозот на нова тарифна ознака 1206 00- семе од сончоглед, вклучувајќи кршени или дробени. Рокот на примена на овој тарифен број ќе продолжи да важи до 31 декември 2022 година, како што е уредено во Одлуката за ограничување на извозот на одделни стоки (,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр. 166/22), со број 41-5943/1 од 20 јули 2022. 


Преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство нуди мерки со кои ги поддржува младите земјоделци, и тоа преку мерката 112, помош за млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност, каде се доделува грант во висина од 10.000 евра и мерката 113, поддршка за поттикнување на земјоделското производство, со грант од 20.000 евра.

Мерките кои МЗШВ ги креира за младите земјоделци даваат ефект и се повеќе млади лица активно да се вклучуваат во земјоделскиот сектор. Изминативе пет години повеќе од 1000 млади лица аплицирале и ги искористиле мерките за поддршка на млад земјоделец.


Обезбедување на редовно и навремено наводнување на земјоделските површини е наш главен приоритет како министертво.

Како никогаш до сега министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство вложува во реализација на капитални проекти за изградба на нови системи за наводнување.


Владата на Република Северна Македонија по предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на својата 66-та седница изврши измена на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година.

Со предложената измена се врши измена и утврдување на рокот до 31 август 2022 година, за поднесување на барања од земјоделсците за финансиска поддршка за подмерките 1.18 за оризова арпа предадена во регистрирани капацитети за откуп и за подмерката 1.19 за јаболка предадени кај регистрирани откупувачи.


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство беше гостин во вестите на телевизија Телма. Во своето гостување министерот Николовски потенцира дека со подготвениот ребаланс на буџетот за 2022 година, Владата подготви земјоделски буџет преку кој државата до денар ќе ги расчисти сите долови кон земјоделците, а за прв пат ќе започне и авансната исплата на субвенциите. Буџетот содржи и нови дополнителни мерки за поддршка во есенската сеидба на секој еден земјоделец преку Интервентниот фонд.