Соопштенија


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски заедно со заменик амбасадорот на Европската Унија, Џулијан Васало и градоначалникот на општина Теарце, Нухи Незири денеска извршија увид во изградбата на системот за наводнување Теарце.

Системот за наводнување Теарце е дел од проектот за изградба на мали нискотрошковни системи за наводнување, финансиски поддржан од страна на Европската Унија. Со овој проект поркај системот Теарце опфатени се и системите Пишица и Конопница, каде изградбат е веќе започната. Вредноста на овие три капитални проекти изнесува 2,3 милиони евра средства обезбедени преку ИПА фондовите на ЕУ.

Изградбата на овој систем помага на повеќе од 120 земјоделци, обезбедувајќи редовно наводнување на земјоделско земјиште. Главен извор на вода од каде ќе се снабдува овој систем е реката Бистрица. Со системот Теарце дополнително се обезбедува наводнување за 300 хектари земјоделско земјиште, опфаќајќи повеќе од 450 парцели на кои се обработуваат различни култури.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) потсетува дека на 21 јули истекува рокот на кој земјоделците може да аплицираат за двата јавни огласи за закуп на земјоделско земјиште над 3 хектари со намена за подигнување на долгогодишни насади и производство на сточна храна. Преку овие два јавни огласи на располагање се ставени вкупно 3.769 хектари државно земјоделско земјиште, распоредено во повеќе региони низ државата.

 


Со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИПА програмата започнува реализацијата на проектот за изградба на системот за водоснабдување во село Пишица, општина Пробиштип.

Овој е втор систем за наводнување проектиран во рамки на проектот „Мали, нискотрошковни, еколошки прифатливи системи за наводнување, откако веќе започна со изградба системот Конопница, а следува системот за наводнување во Теарце. Вредноста на оваа инвестција за изградба на овие три капитални проекти изнесува 2,3 милиони евра, средства на Европската Унија преку ИПА фондовите.


97 милиони евра неповратни средства издвојува Европската Унија преку ИПАРД 3 програмата. Тоа претставува зголемување за 62% споредено со ИПАРД 2 кога земјава доби на располагање 60 милиони евра. Ова е своевидно признание за Република Северна Македонија и земјоделските политики кои ги води Владата, особено земајќи ја предвид статистиката која бележи огромна, односно 97% искористеност на средствата од ИПАРД програмата со што стануваме земја-лидер во целиот регион.


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој –АФПЗРР реализираше повеќе исплати на мерки од Националниот план за производство на храна во вкупна вредност од 108,6 милиони денари.

Исплата е извршена кон 1.615 апликанти во вкупна вредност од 72.1 милиони денари од мерката предвидена со Интервентниот фонд за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет.

Како корисници на оваа мерка се јавуваат одгледувачи на овци, кои имаат предадено јагне во регистриран кланичен капацитет во период од 1 јануари 2022 до 31 мај 2022 година. Преку оваа интервентна субвенција на одгледувачите на овци им се доделува финансиска поддршка од 400 денари по грло за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет.