Соопштенија


Министерот за земјоделство,шумасртво и водостопанство Љупчо Николовски, денеска одржа работен состанок со потсекторската група за житни култури во врска со последните зголемувања на цените на вештачките ѓубрива и изнаоѓање на нови мерки за помош на земјоделците.


Денеска, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски одржа состанок со здруженијата на одгледувачи на свињи и Асоцијацијата на земјоделци, на којшто се разговараше за потребата од донесување на нови мерки за поддршка на свињарството и за одржување на домашното производство на свинско месо, поради зголемување на цените на добитична храна и падот на цените по заклано грло. 


За време на вчерашната посета на битолскиот регион, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, одржа средба со одгледувачите на овци.


Врз онсова на член 148 став 6 од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство соопштува дека во тек е постапка за регистрација на ЗГО  - Заштитена географска ознака „Преспанско јаболко“, а врз основа на поднеснео барање од страна на земјоделската задруга ЗЗ Преспанка – Преспанско јаболче од Ресен.

Секое домашно и странско правно или физичко лице кое има некаков правен интерес има право да поднесе приговор на предложениот назив до Министерството во рок од 30 дена од денот на објава на ова соопштение.


Собранието на учесници во консолидација на земјоделско земјиште од село Дабјани (Општина Долнени) со мнозинство гласови од сопствениците го усвои Планот за распределба на земјоделското земјиште - со што Дабјани стана вториот проект за консолидација на земјоделско земјиште во државата по принципот на распределба со промена на границите. Ова е уште едно клучно достигнување во рамки на проектот финансиран од Европската унија - МАИНЛАНД, кој е ко-финансиран  од Организацијата за храна и земјоделство при Обединети нации (ФАО) и се спроведува во тесна соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици