Соопштенија


Во однос на новата забрана за движење што ја донесе Владата на Република Северна Македонија, а којашто стапува во сила од денеска (среда 08.04.2020), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги известува земјоделците:


Владата на Република Северна Македонија, на денешната седница донесе одлука за продолжување на законскиот рок за склучување на договори за производство и откуп на тутун за реколта 2020, кој го склучуваат производителите на тутун со регистрираните откупувачи на тутун.


Во однос на новата забрана за движење што ја донесе Владата на Република Северна Македонија, а којашто стапува во сила од среда (08.04.2020), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги известува земјоделците:


Ве известуваме дека поради новонастанатата ситуација со Корона вирус – Ковид 19Фитосанитарната управа - орган во склоп на Миинистерството за земјодество шумарство и водостопанство, барањата заедно со придружната документација од правните и физички лица кои подлежат на упис во Регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија растителни производи и други објекти и предмети*1 (Фито регистар) ќе ги прима електронски преку следниот e-mail: [email protected]


Со цел поефикасно функционирање на апликацијата „Понуда-Побарувачка“ и полесна достапност за земјоделците и стопанствениците, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, отвори посебна електронска

(e-mail) адреса, на којашто сите заинтресирани можат да праќаат податоци за својата понуда на земјоделски производи и побарувачка. Официјалната e-mail адреса за испраќање на податоци е: [email protected]