Соопштенија


Од утре започнуваат инфо-деновите за мерката 1 „Инвестиции во основни средства на земјоделските стопанства“ од ИПАРД 2. Согласно европските прописи, во тек е најавата за јавниот повик за оваа мерка, а до крајот на месецот се очекува повикот да биде објавен. 


Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од Европската Унија, ги поканува подобните земјоделски задруги да учествуваат на „Повикот за финансиска поддршка на земјоделски задруги“ бр. 1/ЗАМ/2020.

Право на учество имаат земјоделски задруги кои се регистрирани во надлежните регистри на земјоделски задруги во периодот од 30.6.2018 г. до крајниот рок на овој повик и кои се во согласност со останатите критериуми на овој повик.


 

“За сите заинтересирани лица во руралните средини, за создавање на издржано земјоделско стопанство и зголемување на приходите во најава е јавен повик за мерка 1 Инвестиции во основни средства на земјоделските стопанства, Телото за управување со ИПАРД фондовите при Министертвото за земјоделство, шумарство и водостопанство,  одржува инфо денови за спроведување и користење на Инструментот за претпристапна помош на Европската Унија за рурален развој – ИПАРД 2014-2020 со особено внимание на мерката 1. Распоредот и програмата за инфо деновите е во прилог и тие се наменети за информирање на сите потенцијални баратели за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.”

 


Министерството за за земјоделство, шумарство и водостопанство остро ги демантира информациите инзнесени од страна на дополнителниот заменик-министер Цветан Трипуновски, на дел од порталите и социјалните мрежи дека :

„ .....само 160.000 евра за поддршка и потикнување на земјоделско производство.....во 2020 година грант од 20.000 евра ќе може да добијат само 8 земјоделци“. 


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, на сметките на 325 лица исплати вкупно 9.896.812,00 денари за предадено а ненаплатено грозје.