Јавни Огласи


Јавен   ОГЛАС бр.07/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 834ха 54ар 90м2.


Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/18), дел II Мерки за техничка поддршка на земјоделството и руралниот развој, точка 1.4 „изработка и публикување на едукативни информативни, научни пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија.


Јавен повик за техничка поддршка за спроведување на истражувања, изработка, анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој.


Документи за превземање

Упатство

Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на „Повикот за пријавување интерес за развој на земјоделска задруга“. 


Документи за превземање

Јавен повик
Информација

Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга.


Документи за превземање

Информација
Јавен Повик


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици