Соопштенија


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги потсетува сите млади до 40 години кои сакаат да поднесат барање за добивање на финансиска поддршка преку мерката 113Поддршка за поттикнување на земјоделското производство“ истото може да го сторат најдоцна до утре 10 – ти март, до крај на работниот ден или документите да ги испратат по препорачана пошта.


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 26 баратели исплати 82.832,825,00 денари за амортизирани несилки заклани во кланичен капацитет.


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 1.972 лица исплати 61 милион денари за фармерите кои одгледуваат кози.


Македонските граѓани јадат безбедна храна, од домашно производство и од увоз, а истата редовно се контролира од страна на официјалните ветеринари и инспекторите за храна, реагираше Агенцијата за храна и ветеринарство на обвинувањата на дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски дека половина година Македонците јаделе непроверена храна.


Во тек се инфо деновите за Мерката 1 „ Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“  од ИПАРД 2 Програмата. Вкупната финансиска поддршка во рамките на овој јавен повик изнесува  9.216.693 евра или  568.147.394 денари. Овој повик им овозможува на земјоделските стопанства широк спектар на инвестиции во примарното земјоделско и сточарско производство, вклучително и инфраструктурни зафати, преработка и директен маркетинг на сопственото земјоделско производство на земјоделското стопанство, производство на енергија од обновливи извори за сопствена потрошувачка. Во овој повик, набавката на трактор не е прифатлива инвестиција. Јавниот повик за оваа мерка е во тек и сите земјоделци кои сакаат да ги модернизираат фармите до 14-ти април 2020 година, ќе можат да поднесуваат барања за добивање на финансиска поддршка преку оваа мерка од ИПАРД 2 Програмата.