Соопштенија


Советот за земјоделство и рурален развој денес одржа конститутивна седница, со која претседаваше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Согласно Законот за земјоделство и рурален развој, за Членови на овој Совет, беа избрани претседателите на постојаните потсекторски групи, претставник од три најголеми национални здруженија на земјоделски производители, претставник на здруженија на преработувачи, претставник на стопанските комори, претставник на високообразовните институции од областа на земјоделството, претставник на здружение на потрошувачи, претставници од здруженијата на единиците на локаланта самоуправа и здруженијата за заштита на животната средина.


Националниот план за производство на храна содржи мерки за директна поддршка на земјоделците, со акцент на житните култури. Обезбедена е дополнителна мотивирачка мерка за производителите на житни култури од 5.760 денари по хектар за сите земјоделци кои имаат остварен принос од еден или повеќе хектари површина со пченица, јачмен, рж, овест и сончоглед и ќе го предадат во домашни преработувачки или откупни капацитети. 

Од оваа година оваа дополнителна мерка е изменета, па огранигучањето на приносот од 5 до 50 хектари, кое претходно важеше, е заменето и истата мерка, од април ова година важи без ограничување од еден хектар, па нагоре за сите производители на житни култури.


Владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) распишаа седум јавни огласи за доделување под закуп на државно земјоделско земјиште до и над 3 хектари.

Преку овие седум јавни огласи на располагање на земјоделците и земјоделските стопанства се ставаат вкупно 13.785 хектари државно земјоделско земјиште распоредени низ целата територија на државата. Намената на огласите е обработка на житни култури, подигнување на долгогодишни насади и производство на сточна храна.


Денеска во Скопје, во Паркот на франкофонијата се одржа второто издание на манифестацијата „Фестивал на биодиверзитет“. Настанот е во организација на Слоу Фуд Водно а со финансиска поддршка на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство.

„Малите производители се во фокусот на делување на Министерството за земјоделство, шумарство и водстопанство. Малите земјоделци треба да ги мотивираме не само ние како институција туку и секој еден од нас, на тој начин што при купувањето на храна треба да им дадеме предност на локалните производители. Да купуваме првенствено храна која е типична за нашето поднебје, а помалку храна која поминала долг транспорт и складирање во магацини. Да купуваме храна произведена со примена на агропрактики за органско производство, храна одгледана во малите земјишни парцели на локалните производители, од домашни сорти добиени по пат на природна селекција од семиња сочувани од нашите баби“ рече Николовски.


Првата сабота од јули светот ја одбележува како Меѓународен ден на задругарството. По тој повод, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски оствари средба со претставници на здружението Мрежа на задруги.

На средбата се потенцираше значењето на задругарството како бизнис модел, инспириран од кооперативните вредности на самопомош, самоодговорност, демократија, еднаквост и правичност, солидарност и етичките вредности на чесност, отвореност, социјална одговорност и грижа за другите, со цел изградба на подобар свет.