Јавни Огласи


ИНТЕРЕН ОГЛАС 02/2019 за пополнување на работни места со постапка за унапредување- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)

 


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)