Јавни Огласи


Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија


 Јавен   ОГЛАС бр.08/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање


Документи за превземање

ENG 08/18
Correction ENG 08/18

ЈАВЕН   ОГЛАС бр.06/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари 


Документи за превземање

Образец
Оглас 06/18

Јавен ОГЛАС бр.04/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари


Документи за превземање

Јавен оглас 04/18

ЈАВЕН ОГЛАС бр.05/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавањеПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици