Јавни Огласи


Доставување на предлог за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија од областа на земјоделството, руралниот развој, шумарството и водостопанството.


ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барања за користење на средства од Програмата за  финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година 


Државниот инспекторат за шумарство и ловство објавува интерен оглас за унапредување на 9 административни службеници 


Се распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка за унапредувањеПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици