Соопштенија


Системот за наводнување Славишко Поле е во завршна фаза и летово, кон крајот на јули ќе биде пуштен во употреба.


Продолжува карванот со теренската кампања „Поддршка за секој земјоделец“. Денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски беше во посета на Битола и околината.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги потсетува земјоделците - сточари дека во тек е јавен повик за набака на силоси за сточна храна со капацитет до 25 тони од мерката 121 „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“, подмерка 121.9 - Набавка на силоси.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство неодамна објави јавен повик за мерката 115 „Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство“ популарно наречена мерка „Рурална жена“.

Ги потсетуваме сите жени земјоделки дека јавниот повик е во тек и истиот ќе трае до 20.05.2022. Има доволно време за сите заинтересирани да аплицираат на повикот и да ги искористат средствата од мерката кои од оваа година се двојно поголеми, па така грантот сега е зголемен од 3000 на 6000 евра неповратни средства, по корисник. Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво.

 


Во рамките на теренската кампања со која ги доближуваме мерките од Националниот план за производство на храна до секој земјоделец, денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски и државниот советник за рурален развој, Трајан Димковски, ја посетија живинарската фарма „Шест Браќа“ во општина Студеничани.

Оваа живинарска фарма повеќе од 20 години е успешен семеен земјоделски бизнис во сопственост на семејството Суати. Одлегуваат 160.000 несилки со што претставуваат еден од поголемите производители на конзумни јајца.