Соопштенија


Владата и Министерството за земјоделство, шумасртво и водостопанство, се подготвени да ја продолжат дополнителната мерка од 3 денари за произведена и предадена оризова арпа, изјави денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски. Министерот Николовски посочи дека во моментов Државниот инспекторат за земјоделство ги спроведува потребните контроли на терен за да се утврди точната количина на оризова арпа што не е откупена.


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски заедно со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, ги доделија првите договори за инвестиции од Мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“.


И З В Е С Т У В А Њ Е за кандидатите кои беа пријавени до 04 октомври 2021 година за одржување на обука и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун  и    

С О О П Ш Т Е Н И Е за пријавување на кандидати за полагање на испит за добивање на лиценца за проценител на тутун


„Грижата за земјоделците и конкретно за лозарите е постојана - затоа резултатите се видливи и претставуваат дополнителна мотивација. И покрај економската криза, во текот на 2021 година регистрирано е зголемено откупување на грозје кај регистрираните откупувачи, а исто така зголемен е и извозот на вино од нашата земја којашто достигна ниво од 49 милиони евра во минатата година“, рече Ковачевски при закројувањето на лозјето во село Трстеник, во придружба на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски и подвлече дека Владината долгорочна стратегија за обезбедување сигурно производство и откуп на грозјето ја надмина долгогодишната неизвесност на лозарите и обезбеди поволен амбиент за стопанисување и за лозарите и за винариите.


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, денеска во Ресен одржа средба со производителите на јаболка од овој регион. На средбата се разговараше за моменталната состојба со откупот на јаболка, како и за мерките од новата Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година. Министерот Николовски посочи дека оваа година за прв пат, први овоштарите вклучително и производителите на јаболка со новата пилот мерка ќе имаат две исплати за субвенции, една по Програмата 2021 и една по новата Програма 2022.