Соопштенија


Преку посебен „Национален план за поддршка на производството на храна“, ќе го зголемување производството на стратешките земјоделски култури, изјави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски,  на денешната прес конференција.


Владата на денешната седница донесе одлука за објавување на Јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари во девет региони. Со овој јавен повик им се овозможува на земјоделците што имаат земјиште со долгодишни насади, а за кoe немаат склучено договор за закуп, да достават понуди до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со податоците за земјиштето. 


Врз основа на член 58 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија” бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21), Стручната комисија за полагање на ловечки испит, формирана од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, организира испитна сесија за полагање на ловечки испит.

Полагањето на ловечкиот испит ќе се одржи на 26 март 2022 година, во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на Ул. “Аминта Трети” бр.2 Скопје.


Росоман е една од петте општини каде што земјоделците претрпеа штети од временски непогоди минатата година, а кои имаа доставени комплетна документација. На денешната средба, која се одржа на отворено, на поле, министерот Николовски лично им соопшти на присутните земјоделци дека сите што имале штети врз земјоделското производство поради временските непогоди минатата година, ќе бидат обештетени.


Во вакви времиња на светска криза ја гледаме важноста на земјоделското производство и субвенциите што ги овозможува државатa, секое слободно земјоделско земјиште ќе биде ставено во функција на домашното производство, околу 12.000 хектари ќе бидат на располагање и објавени преку јавни повици, изјави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски во денешното интервју на „Утрински брифинг.