Јавни Огласи


 Јавен   ОГЛАС бр.08/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање


ЈАВЕН   ОГЛАС бр.06/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари 


Јавен ОГЛАС бр.04/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари


ЈАВЕН ОГЛАС бр.05/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање


ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од ЗОПОД (Заедничка основна програма за одгледување на добиток) и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведувањето на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2018 година


Документи за превземање

Зопод


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици