Јавни Огласи


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)

 


- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот повик е 22.01.2020 година (Среда)

 


Врз основа на член 87 став 1 и член 90 став 1 точка 5 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015 и 39/2016), Министерот за животна средин и просторно планирање на ден 05.12.2019 година донесе


кандидати кои го положија испитот за добивање

на лиценца за процена на тутун оддржан на 13.12.2019 годинаПон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици