Јавни Огласи


Јавен   ОГЛАС бр.01/19

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

- Последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас е 10.12.2019 година (Вторник)

- Понудите доставени по овој јавен оглас ќе бидат јавно отворени на ден 11.12.2019 година (среда) во големата сала за состаноци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје со почеток од 10 часот.


Листа- негативни референци


За вработување на определено време


За вработување на шумски полицаец на неопределено време

ШУМ0207Б01001