Соопштенија


До денеска, Управата за јавни приходи има реализирано поврат на персонален данок на доход за 16.100 земјоделци во вкупен износ од 76. 745. 269 денари, за приходи остварени од продажба на сопствени земјоделски производи во текот на 2018 година. 


Ловечкиот испит ќе се одржи на 28.12.2019 година, во просториите на Хотел Бисер во с.Калишта – општина Струга, со почеток од 09:00 часот.


Во рамки на проектот финансиран од Европската унија “Воведување на Национална програма за консолидација на земјиште” (МАИНЛАНД), спроведуван од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавен е јавен тендер (Референтен број: 2019/CSAPC/REUDD/104003) за извршување на “Консултантски услуги за консолидација на земјиште во Република Северна Македонија Фаза I - Физибилити студии за Лешани, Кожле и Дабјани”. 


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во еден ден, без селекција на сметките на 7.877 фармери, кои исполнуваат услови за добивање на финансиска поддршка, исплати  222 милиони денари за субвенции за трета фаза произведено и предадено млеко, односно, млеко предадено на преработувачки капацитет во период од мај до септември 2018 – та година.


Владата на Република Северна Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека во втората половина на месец јануари 2020 година ќе се објави Јавен повик за доставување на барања за користење на финансиски средства по мерка 1 “ Инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства”од областа на политиките за земјоделство и рурален развој на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програма за периодот 2014-2020 година).