Соопштенија


Обезбедување на редовно и навремено наводнување на земјоделските површини е наш главен приоритет како министертво.

Како никогаш до сега министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство вложува во реализација на капитални проекти за изградба на нови системи за наводнување.


Владата на Република Северна Македонија по предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на својата 66-та седница изврши измена на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година.

Со предложената измена се врши измена и утврдување на рокот до 31 август 2022 година, за поднесување на барања од земјоделсците за финансиска поддршка за подмерките 1.18 за оризова арпа предадена во регистрирани капацитети за откуп и за подмерката 1.19 за јаболка предадени кај регистрирани откупувачи.


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство беше гостин во вестите на телевизија Телма. Во своето гостување министерот Николовски потенцира дека со подготвениот ребаланс на буџетот за 2022 година, Владата подготви земјоделски буџет преку кој државата до денар ќе ги расчисти сите долови кон земјоделците, а за прв пат ќе започне и авансната исплата на субвенциите. Буџетот содржи и нови дополнителни мерки за поддршка во есенската сеидба на секој еден земјоделец преку Интервентниот фонд.


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Ључо Николовски денеска во Струмица ги додели договорите за финансиска поддршка на планските региони за изградба на инфрастуктура за пристап до земјоделско земјиште.

На јавниот повик апликации доставија и истите се одобрени од пет плански региони, Вардарскиот, Североисточниот, Југоисточниот, Источниот и Пелагонискиот, со одобрена проектна апликација од осум општини Струмица, Велес, Демир Капија, Росоман, Крива Паланка, Богданци, Делчево и Битола. Поддржани се проекти со вкупна вредност од 9 милиони денари, за изградба на земјоделски патишта во 13 наслени места. 


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во април, до Собранието на Република Северна Македонија поднесе измени и дополнувања на Законот за земјоделство и рурален, како и изменување и дополнвање на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.