Соопштенија


Денеска, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство , Трајан Димковски, беше во посета на откупно дистрибутивниот центар на Агроаломентате во Рим, Италија.


Денеска во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) во Скопје, проектот финансиран од Европската унија МАИНЛАНД, кој го спроведува ФАО заедно со МЗШВ, организира информативен настан за главните партнери во проектот, како и обука за геодетски компании, по повод започнување на фазата на планирање на распределба на земјоделското земјиштето во четири консолидациони подрачја во државата - Соколарци и Спанчево во Општина Чешиново-Облешево, Логоварди и Оптичари во Општина Битола.


Ве известуваме дека е продолжен рокот за поднесувањето на Барање за дополнителни директни плаќања за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет 2019 година.

РОКОТ за поднесување е до 31 ДЕКЕМВРИ 2019 година.


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известува сите корисници на финансиска поддршка во земјоделството дека од денеска до 25- ти декември 2019 година, може да се поднесуваат барања за добивање на средства од мерката 1.20 – а. Директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски појаснува дека станува збор за подмерката  „Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите смедеревка, вранец, картошија, станушина, бургундец црн, жилавка, кадарка во регистрирани капацитети за проиаводство на вино.“


Согласно сопштението за пријавувањето за полагање на испит за добивање на лиценца за проценител на тутун од 13 ноември 2019 година и крајниот рок за доставување на барања, Комисијата за полагање на испит за добивање на процена на тутун утврди дека во рокот се доставени вкупно 229 барања од кои едно барање надвор од рокот.