Соопштенија


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски денеска во Штип додели 100 договори на земјоделски стопанства, кои аплицираа на последниот јавен оглас за закуп на земјоделско земјиште над 3 хектари за обработка на житни култури од регионите Штип, Велес, Кочани и Куманово.

Министерството овој оглас наменски го распиша, како дел од Планот за производство на храна, со цел обезбедување на нови површини за обработка на житни култури и обезбедиме поголем принос. Вкупно на располагање со јавниот оглас беа ставени 5.722 хекатри земјоделско земјиште над 3 хектари распоредено во 14 региони низ државата. Поставената цел е исполнета преку рекордниот интерес кај земјоделците за овој јавен оглас, со склучени 258 договори за закуп на земјоделско земјиште.

„Главното прашање кое денес го мачи целиот свет е како да се стабилизира домашното производство и да се обезбеди доволно храна. Ова е предизик пред кои сите земји се исправени како последица од војната во Украина“ истакна во своето обраќање министерот Николовски.

Навремено министерството реагираше и во консултација со земјоделците го подготви и донесе Национален план за производство на храна, како и Интервентен фонд кој во себе содржи многу мерки за поддршка на секој еден земјоделец.


Почетокот на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија носи убави вести за нашиот агро сектор. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски заедно со директорот на Агенцијата за финасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, денес го презентираа новиот јавен повик за мерката 3 од ИПАРД-2 програмата. Јавниот повик се однесува за финансиска поддршка за инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи.

Финансиската поддршка за овој јавен повик изнесува вкупно 5.028.568 евра, односно 75% средства обезбедени преку ИПАРД програмата и 25% средства обезбедени од буџетот на Република Северна Македонија. Заедно со инвестициските средства од страна на корисниците вкупниот инвестицкиски фонд за оваа мерка изнесува 10 милиони евра.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Европската Унија започнува голема и значајна реформа во секторот шумарство. Проектот е финансиски поддржан од страна на ЕУ со грант од 1,3 милиони евра, средства обезбедени од ИПА фондовите.

Важноста на шумите е еден од приоритетите на МЗШВ и Владата. Континуирано го унапредиме нивното одгледување и заштита, како и чувањето на шумите и шумското земјиште како природно богатство.

Изминатите осум месеци претставници на министертвото и Европската Унија, заедно со сите засегнати страни, јавни институции, претставници на научната јавност, екологисти и невладини организации во областа на шумарството интензивно работеа на проектот „Поддршка на реформите во политиката и законската рамка во шумарството во Северна Македонија“. Работната група работеше на трите очекувани резултати од проектот, односно ревидирање на Стратегијата за одржлив развој на шумарството во Северна Македонија (2006-2026), потоа кон изработка на нов Закон за шуми усогласен со нормативите на ЕУ и подготовка на нова Национална програма за шумарство за имплементација на законот за шуми и Стратегијата за одржлив развој.


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски заедно со заменик амбасадорот на Европската Унија, Џулијан Васало и градоначалникот на општина Теарце, Нухи Незири денеска извршија увид во изградбата на системот за наводнување Теарце.

Системот за наводнување Теарце е дел од проектот за изградба на мали нискотрошковни системи за наводнување, финансиски поддржан од страна на Европската Унија. Со овој проект поркај системот Теарце опфатени се и системите Пишица и Конопница, каде изградбат е веќе започната. Вредноста на овие три капитални проекти изнесува 2,3 милиони евра средства обезбедени преку ИПА фондовите на ЕУ.

Изградбата на овој систем помага на повеќе од 120 земјоделци, обезбедувајќи редовно наводнување на земјоделско земјиште. Главен извор на вода од каде ќе се снабдува овој систем е реката Бистрица. Со системот Теарце дополнително се обезбедува наводнување за 300 хектари земјоделско земјиште, опфаќајќи повеќе од 450 парцели на кои се обработуваат различни култури.


Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) потсетува дека на 21 јули истекува рокот на кој земјоделците може да аплицираат за двата јавни огласи за закуп на земјоделско земјиште над 3 хектари со намена за подигнување на долгогодишни насади и производство на сточна храна. Преку овие два јавни огласи на располагање се ставени вкупно 3.769 хектари државно земјоделско земјиште, распоредено во повеќе региони низ државата.