Соопштенија


Со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИПА програмата започнува реализацијата на проектот за изградба на системот за водоснабдување во село Пишица, општина Пробиштип.

Овој е втор систем за наводнување проектиран во рамки на проектот „Мали, нискотрошковни, еколошки прифатливи системи за наводнување, откако веќе започна со изградба системот Конопница, а следува системот за наводнување во Теарце. Вредноста на оваа инвестција за изградба на овие три капитални проекти изнесува 2,3 милиони евра, средства на Европската Унија преку ИПА фондовите.


97 милиони евра неповратни средства издвојува Европската Унија преку ИПАРД 3 програмата. Тоа претставува зголемување за 62% споредено со ИПАРД 2 кога земјава доби на располагање 60 милиони евра. Ова е своевидно признание за Република Северна Македонија и земјоделските политики кои ги води Владата, особено земајќи ја предвид статистиката која бележи огромна, односно 97% искористеност на средствата од ИПАРД програмата со што стануваме земја-лидер во целиот регион.


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој –АФПЗРР реализираше повеќе исплати на мерки од Националниот план за производство на храна во вкупна вредност од 108,6 милиони денари.

Исплата е извршена кон 1.615 апликанти во вкупна вредност од 72.1 милиони денари од мерката предвидена со Интервентниот фонд за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет.

Како корисници на оваа мерка се јавуваат одгледувачи на овци, кои имаат предадено јагне во регистриран кланичен капацитет во период од 1 јануари 2022 до 31 мај 2022 година. Преку оваа интервентна субвенција на одгледувачите на овци им се доделува финансиска поддршка од 400 денари по грло за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет.


Пристигнати се вкупно 691 апликација на четирите јавни огласи за доделување под закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари кои ги распиша Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ).


Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски беше гостин во емисијата Македонија наутро на првиот канал на Македонската Радио Телевизија.