Потсекторска постојана група за зеленчук
Потсекторска постојана група за тутун
Потсекторска постојана група за семе
Потсекторска постојана група за уредување на земјоделски пазари за мед
Потсекторска постојана група за жита
Потсекторска постојана група за јајца
Потсекторска постојана група за млеко
Потсекторска постојана група за месо
Потсекторска постојана група за цвеќе
Потсекторска постојана група за вино
Потсекторска постојана група за органско производство
Листа на економско социјални партнери


Правилник за систематизација на работните места

Правилник за систематизација на работните места

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Правилник за внатрешна организација
Политика на интегритет
Функционери


Информација за производство и откуп на тутун од реколта 2022
Информација за договорено производство и очекуван откуп на тутун од реколта 2023 година
Информација за производство и откуп на тутун од реколта 2023
Информација за договорено производство и очекуван откуп на тутун 2024 реколта


Органско-Корисни информации и контакти

КОНТАКТИ

 

ФЕДЕРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА МАКЕДОНИЈА (ФПОПМ)

ул. „Младинска“ бр.146, 2400 Струмица

лице за контакт: Дамјан Смилков, тел: 078/21 21 28

e-mail: fpopmk@gmail.com

 

Во Република Македонија во моментов постојат две сертификациски тела, акредитирани од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија www.iarm.gov.mk и овластени од страна на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство за вршење на стручна  контрола во органското производство.

 

 

Балкан Биосерт Македонија ДООЕЛ Скопје

Ул,,Фредерик Шопен" 2/9

1000 Скопје

моб: 078-411-649

e-mail: balkanbiosert@mt.net.mk

web: www.balkanbiocert.mk

Решение за овластување бр. 32-28/19 од 07.03.2019 година Превземи

 ПРО-ЦЕРТ ДООЕЛ Кавадарци

 ул.,,Методи Џунов Џико” бр.65 Кавадраци 

тел/факс: 02/3217-188              моб: 078/458-591

e-mail: procert@procert.mk

web: www.procert.mk

Решение за овластување бр. 32-5684/4 од 13.06.2022 година Превземи


ЦЕНИ НА УСЛУГА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА

 

Балкан Биосерт - Превземи ценовник
Про-Церт Контрола и Сертификација - Превземи ценовник


 КАПАЦИТЕТИ ПОД ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

 Органско производство состојба 2009

Органско производство состојба 2010

Органско производство состојба 2011

Органско производство состојба 2012

Органско производство состојба 2013

Органско производство состојба 2014

Органско производство состојба 2015

Органско производство состојба 2016

Органско производство состојба 2017

Органско производство состојба 2018

Органско производство состојба 2019

Органско производство состојба 2020

Органско производство состојба 2021

Органско производство сосотојба 2022

Органско производство состојба 2023

       


ИНФОРМАЦИИ

Новиот Закон за органско земјоделско производство ( Службен Весник на РМ, број 146/2009) предвидува донесување на следните Правилници: Правилници за органско производство


1.Листа на употребени производи за заштита на растенијата во органското земјоделско производство и

2.Листа на употребени биостимулатори, ѓубрива и подобрувачи на својства на почва во органското производство

Литература-Органско
Производители (оператори) на органско земјоделско производство


База на прашања за полагање на ловечкиот испит


Службеник за млади

Врз основа на член 49 став 1 и член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државна управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19) и член 23 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/20), Министерот за земјоделство, шумарство и водостопнство донесе Решение за назначување на службеник за млади бр. 04-11109/1 од 09.10.2022 година. 

Дајана Тодоровска 

емаил: dajana.todorovska@mzsv.gov.mk

моб.телефон: 075/311/550 
Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици