Согласно Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на РМ“ бр.196/16) заштитено пријавување укажувачот врши во институцијата за каде има сомневање или сознание дека е извршено, се врши или ќе се изврши казниво дело, или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес. Заштитено внатрешното пријавување укажувачот врши на начин усно на записник или во писмена форма до лице овластено од раководното лице во институцијата (овластено лице за прием на пријави од укажувачи).

Согласно Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 46/16) и Решението бр. 04-2770/1 од 18.2.2022 година во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување се определува:

Драганчо Стојчев, државен советник за правни работи

e-mail: draganco.stojcev@mzsv.gov.mk

тел. за контакт: 070 409 905

ул. „Аминта Трети“ бр.2, 100 Скопје, бр. на канц. 303  

Закон за заштитa на на укажувачи („Службен весник на РМ“ бр. 196 од 2016 година)

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.46 од 2016)


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици