Согласно Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на РМ“ бр.196/16) заштитено пријавување укажувачот врши во институцијата за каде има сомневање или сознание дека е извршено, се врши или ќе се изврши казниво дело, или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес. Заштитено внатрешното пријавување укажувачот врши на начин усно на записник или во писмена форма до лице овластено од раководното лице во институцијата (овластено лице за прием на пријави од укажувачи).

Согласно Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 46/16) и Решението бр. 04-2770/1 од 18.2.2022 година во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување се определува:

Жарко Димитриевски, Раководител во Одделението за сточарство

e-mail: zarko.dimitrievski@mzsv.gov.mk

тел. за контакт: 070 409 846

ул. „Аминта Трети“ бр.2, 100 Скопје, бр. на канц. 109

Закон за заштитa на на укажувачи („Службен весник на РМ“ бр. 196 од 2016 година)

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.46 од 2016)

Внатрешни процедури за прием на пријави од укажувачи заради заштитено пријавување во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици