КОНТАКТИ

 

ФЕДЕРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА МАКЕДОНИЈА (ФПОПМ)

ул. „Младинска“ бр.146, 2400 Струмица

лице за контакт: Дамјан Смилков, тел: 078/21 21 28

e-mail: fpopmk@gmail.com

 

Во Република Македонија во моментов постојат две сертификациски тела, акредитирани од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија www.iarm.gov.mk и овластени од страна на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство за вршење на стручна  контрола во органското производство.

 

 

Балкан Биосерт Македонија ДООЕЛ Скопје

Ул,,Фредерик Шопен" 2/9

1000 Скопје

моб: 078-411-649

e-mail: balkanbiosert@mt.net.mk

web: www.balkanbiocert.mk

Решение за овластување бр. 32-28/19 од 07.03.2019 година Превземи

Про-Церт Контрола и Сертификација ОКС ДООЕЛ

Ул "Антон Попов" бр.83-3/18, 1000 Скопјетел/факс: 02/3217-188              моб: 078/458-591

e-mail: procert@procert.mk

web: www.procert.mk

Решение за овластување бр. 14-8931/2 од 12.12.2017 година Превземи


ЦЕНИ НА УСЛУГА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА

 

Балкан Биосерт - Превземи ценовник
Про-Церт Контрола и Сертификација - Превземи ценовник


 КАПАЦИТЕТИ ПОД ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

 Органско производство состојба 2009

Органско производство состојба 2010

Органско производство состојба 2011

Органско производство состојба 2012

Органско производство состојба 2013

Органско производство состојба 2014

Органско производство состојба 2015

Органско производство состојба 2016

Органско производство состојба 2017

Органско производство состојба 2018

Органско производство состојба 2019

Органско производство состојба 2020

Органско производство состојба 2021

Органско производство сосотојба 2022

 


ИНФОРМАЦИИ

Новиот Закон за органско земјоделско производство ( Службен Весник на РМ, број 146/2009) предвидува донесување на следните Правилници: Правилници за органско производство


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

Одберете датум

Јавни огласи и повици